OZNAM
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť VhS-real, spol. s r.o., so sídlom Duklianskych hrdinov 380/1, 901 01 Malacky, IČO: 35832541, sa dňom 19.3.2022 zlúčila so spoločnosťou Služby a Správa s.r.o.